پرونده مشاغل سخت و زیان آور

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۰ خرداد
بازنشستگی در مشاعل سخت و زیان آور
Category: مشاغل سخت و زیان آور
بازنشستگی بهیار ها در مشاغل سخت و زیان آور
۱۰ خرداد
مشاغل سخت و زیان آور
Category: مشاغل سخت و زیان آور
چند نکته در خصوص مشاغل سخت و زیان آور
۰۲ فروردین
قرارداد معین و مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, قان...
سوال : من 16 سال خبرنگار بوده ام و الان بدون احتساب سخت و زیان آور ، 26 سال سابقه بیمه دارم. مدت سخت و زیان آور بودن کار روزنامه نگاری ام در کمیسیون استانی اداره کار به تایید رسی...
۰۵ اسفند
اعتراض به رای کمیته استانی
Category: دیوان عدالت اداری, قانون تامین اجتما...
سوال : در اداره کار جهت شغل اپراتور تولید ( که همیشه به عنوان شغل سخت و زیان آور مورد تایید بوده ) اعتراض کردم ولی اعتراض من رد شده است. چه اقدامی باید بکنم؟
۲۴ بهمن
مشاغل سخت و زیان آور گروه الف و ب
Category: مشاغل سخت و زیان آور
مشاغلسخت و زیان آور گروه الف و ب
۱۲ بهمن
ارسال پرونده مشاغل سخت و زیان آور
Category: مشاغل سخت و زیان آور
سوال : کار اینجانب مشمول سختی کار شده . سازمان تامین اجتماعی از کارخانه محل کار من درخواست پرونده پرسنلی ام را نموده است. اما تا این تاریخ کارخانه هنوز پرونده رابه تامین اجتماعی ...