پایه سنوات

۰۴ فروردین
محاسبات حقوق و مزایای ۱۴۰۰
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, جبران خدمت,...
محاسبه حقوق و مزایای قانونی سال ۱۴۰۰
۰۵ مهر
رای دیوان عدالت اداری در مورد پایه سنوات
Category: دیوان عدالت اداری
پایه سنوات در پیمانکاری ها و تامین نیرو
۲۹ مرداد
پایه سنوات سال های قبل
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،
تاثیر تغییر کد کارگاه در پایه سنوات
۲۳ تیر
پایه سربازی در طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
نحوه محاسبه پایه سربازی در طرح طبقه بندی مشاغل، از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد
۱۳ خرداد
چند نکته مهم در خصوص پایه‌ سنوات
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, جبران خدمت
همه چیز درباره پایه سنوات
۰۹ خرداد
نحوه محاسبه پایه سنوات در ماه های ۳۱ روزه
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, قانون کار
نحوه محاسبه سنوات در ماه های مختلف سال
۱۸ اردیبهشت
پایه سنوات
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،
خبر اشتباه خبرگزاری فارس در خصوص نحوه پرداخت پایه سنوات
۰۴ فروردین
پایه سنوات کارکنان شرکتی شهرداری
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزای...
سوال : ما تا پایان سال ۹۸ تحت پوشش شركت ... متعلق به شهرداری ‌... بودیم و شركت پايان هر سال سنوات ما را پرداخت مي كرد . حالا از اول ٩٩ قرارداد ما را با شركت ... وابسته به شهرداري ...
۰۳ اسفند
نکاتی درباره سنوات و پایه سنوات
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزای...
نکات مهم در خصوص مسائل مربوط به مزایای قانونی
۰۸ دی
نحوه وصول پایه سنوات گذشته
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, قانون کار, ...
برای اعاده حقوق پایمال شده و پرداخت نشده ام باید چه مراحلی رو به چه صورت طی کنم ؟
  • 1
  • 2