وکالت در اداره کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۸ آذر
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
Category: آیین دادرسی کار
آیا وزارت کار می تواند از قبول نمودن وکلای کارگر و کارفرما خودداری کند؟
۰۲ اردیبهشت
وکالت در مراجع حل اختلاف
Category: آیین دادرسی کار, مراجع حل اختلاف وزا...
آیا وکالت در مراجع حل اختلاف وزارت کار نیازمند وکالتنامه محضری است؟
۲۴ آبان
مهلت قانونی مراجع حل اختلاف وزارت کار جهت رسیدگی به پرونده ها
Category: مراجع حل اختلاف وزارت کار
اخیرا سوال ها و ابهامات متعددی از سوی کارگران و کارفرمایانی که درخصوص اختلافات خود به ادارات کار سراسر کشور مراجعه می کنند مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا مراجع حل اختلاف قانونا برای...