مهلت رسیدگی در مراجع حل اختلاف

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۸ دی
شورای سازش
Category: مراجع حل اختلاف وزارت کار
سوال : از اوایل سال گذشته در اداره کار شهرستان ... هر کارگری که اقدام به طرح شکایت از کارفرمای خود میکند یک نامه به او میدهند که در آن نوشته کارفرمای محترم لطفا ظرف مدت ۱۵ روز با ک...
۲۴ آبان
مهلت قانونی مراجع حل اختلاف وزارت کار جهت رسیدگی به پرونده ها
Category: مراجع حل اختلاف وزارت کار
اخیرا سوال ها و ابهامات متعددی از سوی کارگران و کارفرمایانی که درخصوص اختلافات خود به ادارات کار سراسر کشور مراجعه می کنند مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا مراجع حل اختلاف قانونا برای...