ممنوعیت اشتغال

۲۲ آذر
اشتغال به کار بازنشستگان
Category: بازنشستگی
کار کردن بازنشسته ها
۱۹ آبان
آرمین خوشوقتی، توسعه منابع انسانی سرآمد
خدمت سربازی کارگران مشمول قانون کار
Category: قانون کار
  ❗پاسخ استاد محمدی را در تصویر ملاحظه بفرمائید.