معافیت حق بیمه

۰۸ اسفند
عوامل مشمول کسر بیمه
Category: حق بیمه, قانون تامین اجتماعی
سوال : آیا اگر کارفرمایی ( مثلا شهرداری ) چندین سال است از مزایای اضافه کاری و تعطیلات پرسنل کارگران حق بیمه را کسر مینماید و همگی در آستانه بازنشستگی قرارداریم می تواند پرداخت ...
۰۴ اسفند
معافیت بیمه و مالیات جانبازان
Category: حق بیمه, مالیات
سوال : یک فرد جانباز اخیرا برگه جانبازی اش را گرفته است و گویا از بیمه و مالیات حقوق معافند. آیا عطف به ماسبق می شود یا نه؟ یعنی از سال 66 که ایشان جانباز شده و قانون معافیت م...
۱۵ آبان
کارفرمایانی که معلولان را استخدام کنند ، کمک هزینه دریافت خواهند کرد
Category: تسهیلات کارفرمایان, قانون کار
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون حمایت از حقوق معلولان، به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به‌کارگیری کنند، در طول دوران اش...
۱۵ آبان
کارفرمایانی که معلولان را به کار بگیرند از پرداخت حق بیمه معاف شدند
Category: تسهیلات کارفرمایان, قانون کار
آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش غیردولتی و بیمه سهم خویش‌فرمایی افراد دارای معلولیت (تصویب‌نامه شماره 101514/ت5606...