مستمری بازماندگی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ بهمن
مستمری فوت به فرزندان
Category: مستمری
سوال : آیا یک فرزند میتونه بعد فوت پدر و مادر از مستمری هردو ( پدر و مادر ) بهره مند بشه؟
۲۰ دی
وقوع حادثه در روز اول کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, قانون تا...
در یک حادثه، یک کارگر روزمزد در محل کار در ساختمانی حین انجام کار از ارتفاع سقوط فوت می کند ، این کارگر بیمه نبوده است از آنجا که فوت وی در اثر حادثه ناشی از کار بوده است آیا امکان...