مزد سنوات

۲۹ مرداد
پایه سنوات سال های قبل
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،
تاثیر تغییر کد کارگاه در پایه سنوات
۳۱ خرداد
تغییرات بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹
Category: حقوق و مزایا
بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹
۱۸ اردیبهشت
پایه سنوات
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،
خبر اشتباه خبرگزاری فارس در خصوص نحوه پرداخت پایه سنوات
۰۴ فروردین
پایه سنوات کارکنان شرکتی شهرداری
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزای...
سوال : ما تا پایان سال ۹۸ تحت پوشش شركت ... متعلق به شهرداری ‌... بودیم و شركت پايان هر سال سنوات ما را پرداخت مي كرد . حالا از اول ٩٩ قرارداد ما را با شركت ... وابسته به شهرداري ...
۰۳ اسفند
نکاتی درباره سنوات و پایه سنوات
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزای...
نکات مهم در خصوص مسائل مربوط به مزایای قانونی
۰۸ دی
نحوه وصول پایه سنوات گذشته
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, قانون کار, ...
برای اعاده حقوق پایمال شده و پرداخت نشده ام باید چه مراحلی رو به چه صورت طی کنم ؟
۲۹ آذر
نحوه محاسبه پایه سنوات سال های
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و مزای...
فردی از سال ۹۴ الی پایان ۹۵ در شرکتی با قرارداد کار مدت معین اشتغال بکار داشته در پایان سال ۹۵ با کارفرما قطع رابطه کاری نموده و با دریافت سنوات پایان کار تسویه حساب میشود . سوال...