مزایای پایان کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۷ اردیبهشت
فوق العاده جذب ( بازار کار) مبنای محاسبه سنوات نیست
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات
با موضوع: ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۳۰ (مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۳) و ابطال ماده ۱ بخشنامه شماره ۵۱۶۵۲ (مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب از حقوق و ...
۲۱ اسفند
نحوه محاسبه سنوات
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات, قرارداد کا...
به استناد ماده ۳۴ قانون کار مبنای محاسبه مزایای پایان کار ( سنوات ) کلیه وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنهاست که کارگر به اعتبار قرارداد کار ( و یا در مقابل کار ) دریافت می نمای...
۲۱ اسفند
تاثیر مزایا در سنوات
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, دیوان عدال...
نحوه جدید محاسبه سنوات
۰۷ اسفند
مبنای محاسبه سنوات
Category: سنوات, قانون کار
سوال : من به مدت ۳ ماه سرپرست بودم و حق سرپرستی دریافت میکردم. بعد از ۳ ماه اون پست از من گرفته شد و اسم این مبلغ را به " خدمات عملکرد شاغل " تغییر دادند. در حال حاضر اگه من بخوا...
۰۱ اسفند
تاثیر حق جذب در سنوات
Category: سنوات
سوال : آیا در هنگام بازنشستگی پرداخت پاداش پایان کار ( سنوات ) فوق العاده حق جذب نیز همانند مزد شغل و پایه سنوات ملاک قرار میگیرد ؟
۰۸ دی
لازم الاجرا بودن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات
به گفته مسول منابع انسانی شرکت ما، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد سنوات خدمت قراردادی ها، چون رای هیات عمومی است معمولا لازم الاجرا نیست . میشه بفرمایید چطور میشه به ایش...