مرخصی بیماری

۱۹ مرداد
همه چیز درباره مرخصی بیماری و استعلاجی
Category: مرخصی بیماری و زایمان
همه چیز درباره مرخصی بیماری
۲۹ تیر
پرداخت حقوق کارکنان در ایام قرنطینه
Category: مرخصی بیماری و زایمان
پرداخت حقوق در قرنطینه خانگی به عهده کیست؟
۰۶ فروردین
تعطیلات در مرخصی استعلاجی
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : آیا در مرخصی استعلاجی روزهایی که تعطیل رسمی هست و بین مرخصی هست جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود ؟
۰۲ دی
پرداخت حق بیمه از چند کارگاه
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری, قانون تامین ...
آیا اگر بیمه از دو جا برای کارگر رد بشود مثلا در یک جا ۳۰ روز و در جای دیگر ۶ روز، آیا مشکلی برای کارگر در آینده ایجاد میشود؟ اساسا در آینده برای بازنشستگی اگر از چندین کارگاه بی...
۱۸ آذر
همه چیز درباره مرخصی استعلاجی
Category: قانون تامین اجتماعی, مرخصی ها
از آنجاییکه سوالات زیادی درخصوص نحوه و شرایط برخورداری از مرخصی بیماری (استعلاجی) مطرح میشود ,موارد مرتبط با مرخصی بیماری را بشرح زیر خلاصه نموده ام که امیدوارم مورد استفاده قرار ب...
۱۳ آذر
عیدی و سنوات در ایام مرخصی بیماری
Category: حقوق و مزایا, قانون تامین اجتماعی, ق...
۱۴ آبان
نوبت کار1
نوبت کاری ، جمعه کاری ،مرخصی استعلاجی ، مشاغل سخت و زیان آور
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, مشاغ...
پاسخ به چند سوال در خصوص نوبت کاری ، جمعه کاری ، سنوات ، مرخصی استعلاجی از استاد محمدی