مدیریت نسل هزاره

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۱ شهریور
images (1)
مدیریت نسل ها
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات
"وقتی اولین شغل به من پیشنهاد شد بدون پرس و جو در مورد ساعت کاری یا حتی حقوق و مزایایش آن را پذیرفتم. فقط به یک دلیل من آن کار را میخواستم". به احتمال زیاد این خاطره مشترک بسیاری ا...