محاسبه سنوات۹۹ کارگران

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۳ دی
محاسبه سنوات ۹۹
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات
نحوه محاسبه سنوات کارگران مشمول قانون کار، با وجود رای جدید دیوان عدالت اداری