مالیات بر درآمد حقوق

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۲ اسفند
بخشنامه مزد و مزایا سال ۱۴۰۱
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, وزارت کار
حداقل مزد و مزایا 1401 حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ اعلام شد.ص۱