ماده ۱۷ دستورالعمل طبقه بندی مشاغل

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۰ دی
تغییر شغل کارگر
Category: تغییر شرایط کار, طبقه بندی مشاغل
مدیریت شرکت ما قصد به جابجایی اینجانب به واحد خدمات ( نظافتی) گرفته . آیا این کار قانونی است؟