ماده ۱۰ قانون کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۹ مهر
اصلاح عنوان شغلی
Category: سازمان تامین اجتماعی
اصلاح عنوان شغلی در صلاحیت چه مرجعی است؟