شکایتم را از کارفرما پس گرفتم

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۲ آذر
اعتراض به قرار صادره از مراجع حل اختلاف
Category: آیین دادرسی کار, مراجع حل اختلاف وزا...
پس گرفتن شکایت از کارفرما در اداره کار