سختی کار

۰۲ فروردین
قرارداد معین و مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, ...
سوال : من 16 سال خبرنگار بوده ام و الان بدون احتساب سخت و زیان آور ، 26 سال سابقه بیمه دارم. مدت سخت و زیان آور بودن کار روزنامه نگاری ام در کمیسیون استانی اداره کار به تایید ...
۱۱ بهمن
پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, ...
سوال : شرکتی که در آن کار می کردم الان دیگر فعال نیست آیا میتونم سهم ۴ درصد بازنشستگی سخت و زیان آور را خودم پرداخت کنم ؟
۱۱ بهمن
شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی, م...
سوال : من ۲۳ سال سابقه کار در شرکت دارم و سختی کار خورده به ما . آیا شرط سنی هم دارم؟
۱۴ آبان
نوبت کار1
نوبت کاری ، جمعه کاری ،مرخصی استعلاجی ، مشاغل سخت و زیان آور
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, م...
پاسخ به چند سوال در خصوص نوبت کاری ، جمعه کاری ، سنوات ، مرخصی استعلاجی از استاد محمدی
۱۱ آبان
عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرمادر زمان مقرر نمی تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, م...
گروهی از بازماندگان بیمه شدگان تامین اجتماعی که به دلیل فوت همسرانشان به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده اند تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه ت...