دستمزد مشمول بیمه

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۳۱ خرداد
تغییرات بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹
Category: حقوق و مزایا
بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹
۲۹ فروردین
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۹
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص دستمزد مشمول کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹