خرید سابقه بیمه

۰۸ دی
خرید سابقه بیمه
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی
سوال : بنده کارمند قراردادی هستم 42 سال سن دارم و 15 سال سابقه بیمه . آیا میتوان باقیمانده سابقه بیمه تا 20 سال را خریداری کرد؟
۳۰ آذر
خرید سابقه بیمه
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی
آیا اگر کسی ۵۰ یا ۶۰ سال سن داشته باشد میتواند با پرداخت حق بیمه بازنشسته شود ؟