حق جذب

۰۹ تیر
فوق العاده جذب در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
فوق العاده جذب در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل
۳۱ فروردین
حذف هزینه ایاب و ذهاب و حق جذب
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, طبقه بندی ...
آیا حق جذب و هزینه ایاب و ذهاب قابل حذف است؟
۲۲ اسفند
حق جذب در شهرداری
Category: حقوق و مزایا, قانون کار
آیا اين بخشنامه حق جذب جديد كه سازمان امور اداري و استخدامي ابلاغ كرده شامل شهرداری ها مي شود ؟
۰۱ اسفند
تاثیر حق جذب در سنوات
Category: سنوات
سوال : آیا در هنگام بازنشستگی پرداخت پاداش پایان کار ( سنوات ) فوق العاده حق جذب نیز همانند مزد شغل و پایه سنوات ملاک قرار میگیرد ؟
۲۹ بهمن
تاثیر حق جذب در محاسبه سنوات
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات
خبر داغ از صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۴ بهمن
افزایش حق جذب شهرداری ها
Category: حقوق و مزایا
آیا افزایش حق جذب شهرداری ها شامل کارگران دائم قانون کار هم میشود و بخشنامه ای وجود دارد؟
۳۰ دی
آیا در سال ۹۹ حق جذب افزایش داده خواهد شد؟
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل
سوال : آیا حق جذب جزء مزد مبنای روزانه محسوب میشه ؟ و بهش اضافه کاری تعلق میگیره؟ آیا بهس هرسال افزایش قانونی تعلق میگیره؟