حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۰ خرداد
بازنشستگی در مشاعل سخت و زیان آور
Category: مشاغل سخت و زیان آور
بازنشستگی بهیار ها در مشاغل سخت و زیان آور
۱۸ فروردین
بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری, تعلیق, مشاغل...
سوال : اگه بابت تعلیق ناشی ار تعطیلی کارگاه ( جهت ببماری کرونا ) بیمه بیکاری بگیریم این وقفه ، مشکلی برای توالی سختی کار ایجاد می کند ؟
۲۴ بهمن
مشاغل سخت و زیان آور گروه الف و ب
Category: مشاغل سخت و زیان آور
مشاغلسخت و زیان آور گروه الف و ب
۱۱ بهمن
پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, مشا...
سوال : شرکتی که در آن کار می کردم الان دیگر فعال نیست آیا میتونم سهم ۴ درصد بازنشستگی سخت و زیان آور را خودم پرداخت کنم ؟
۱۱ بهمن
شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی, مشاغ...
سوال : من ۲۳ سال سابقه کار در شرکت دارم و سختی کار خورده به ما . آیا شرط سنی هم دارم؟
۰۴ بهمن
نحوه اثبات سوابق سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی, مشاغ...
بنده چطوری ثابت کنم بخشی که شامل سختی کاره در آن قسمت مشغول خدمت بودم ؟
۰۴ بهمن
نحوه محاسبه سابقه جهت بازنشستگی
Category: بازنشستگی, حق بیمه, قانون تامین اجتم...
در صورتی که شخصی به سن۵۰ سال برسد، آیا امکان بازنشستگی برای نامبرده با ۲۵ سال سابقه کار وجود دارد؟ با فرض اینکه این فرد۱۲ سال در مشاغل زیان آور و ۱۳ سال در مشاغل عادی شاغل به کار ...
۲۵ آذر
نحوه محاسبه و میزان ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, سازمان تامین اجتماعی, مشا...
سوال : ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق و مزایای زمان بازنشستگی محاسبه می شود یا بر اساس حقوق و مزایای سال های خدمت ؟