حقوق

۱۶ شهریور
نحوه محاسبه مزد و حقوق
Category: حقوق و مزایا
تعریف مزد و مزایای قانونی
۲۱ اسفند
نحوه محاسبه سنوات
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات, قرارداد کا...
به استناد ماده ۳۴ قانون کار مبنای محاسبه مزایای پایان کار ( سنوات ) کلیه وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنهاست که کارگر به اعتبار قرارداد کار ( و یا در مقابل کار ) دریافت می نمای...
۰۲ بهمن
نحوه محاسبه عیدی کارگران تغییر کرد
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل
کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد که نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند به عنوان عیدی و پاداش بپردازن...
۲۶ دی
گروه های طبقه بندی مشاغل و حداقل حقوق
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, طبقه بندی ...
در واحدهای ستادی مثلا واحد حسابداری پایین ترین گروه گروه ۶ می باشد اگر یک نیرو استخدام بشه که به محض فارغ التحصیل شدن از دانشگاه جذب شده و اصلا تجربه ای نداره و مهارتهای مورد نیاز ...
۱۶ دی
محاسبه سنوات در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
Category: حقوق و مزایا, دیوان عدالت اداری, سنو...
جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه محاسبه سنوات
۰۲ دی
مبنای محاسبه مزایای پایان خدمت
Category: حقوق و مزایا, قانون کار
وقتی کارکرد یک نفر احراز میشه ، کارفرما مکلف است عیدی و پاداش همه سالهای احرازی را طبق آخرین سال کارکرد محاسبه کند؟ مثلا اگر کسی از سال ۸۳ تا ۹۲ کارکردش محرز شده ، عیدی سال ۹۲ اگ...
۲۳ آبان
دوره قانون کار و تامین اجتماعی آموزش قانون کار
تعلق گرفتن مزایا در دوره آزمایشی
Category: حقوق و مزایا, دوره آموزشی
 
۱۷ آبان
جریمه عدم پرداخت مالیات بر حقوق
Category: مالیات
جریمه عدم پرداخت مالیات برحقوق چقدر است؟