حفاظت فنی و بهداشت کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۸ اردیبهشت
کشور بدون مقررات بهداشت کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت کار
۲۶ مرداد
لزوم حضور مشاور بهداشت حرفه ای در کارگاه
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار
آیا هنوز ملزم به استخدام مشاور بهداشت حرفه ای هستیم؟
۱۸ مرداد
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار
لزوم تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های کمتر از ۲۵ نفر پرسنل
۰۸ بهمن
لزوم انجام معاینات بدو استخدام
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
سوال : یکی از کارکنان برای کارافتادگی اقدام نمودند که بیمه طبق ماده۹۰ درخواست مدارک استعلام پزشکی خواسته از کارفرما ؛ اما کارفرما مدارکی در زمان استخدام نداشته، حالا جریمه ای به کا...
۲۱ آبان
ارجاع کار سبک و مناسب با تشخیص کمیسیون پزشکی
Category: قانون کار, مراجع حل اختلاف وزارت کار
⚫سوال : اگر شخصی بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی قادر به کار در پست فعلی نباشد و کارفرما امکان جابجایی شخص را داشته باشد و امتناع کند ، آیا کارگر میتواند از کارفرما شکایت کند؟ و کارفرما...
۲۰ آبان
تکلیف کارفرما در تهیه لباس کار
Category: قانون کار
⚫سوال : آیا قوانینی مربوط به تحویل تجهیزات حفاظت فردی به کارگران در مورد کاپشن کار یا لباس گرم وجود دارد ؟ ?پاسخ را در تصویر ملاحظه بفرمائید.