حسابرسی تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۸ خرداد
قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
Category: قانون تامین اجتماعی
فایل PDF متن کامل قانون تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
۲۸ خرداد
تخلف تامین اجتماعی
Category: سازمان تامین اجتماعی
تخلف تامین اجتماعی در حسابرسی سال های گذشته
۰۲ خرداد
تعیین میزان دستمزد بیمه شده
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
نحوه محاسبه حق بیمه در دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار
۱۶ دی
تذکر معاون دادستان کل کشور به تامین اجتماعی
Category: سازمان تامین اجتماعی
حسابرسی و بازرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر مالی بخش خصوصی
۱۷ آبان
حق بیمه قراردادهای آموزشی
Category: قانون تامین اجتماعی
حق بیمه قراردادهای آموزشی که در محل آموزشگاه برگزار می شوند