حداقل حقوق در سال ۹۹

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ خرداد
تغییرات جدید در حقوق و حق مسکن کارگران
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, شورای اسلا...
افزایش دستمزد کارگران از تیرماه