جریمه لیست بیمه

۳۰ بهمن
حق پست
Category: حق بیمه, حقوق و مزایا, طبقه بندی مشا...
آیا با حذف شدن حق پست ، سازمان تامین اجتماعی حق دارد کارفرما را جریمه کند ؟
۲۷ بهمن
محاسبه حق بیمه معوقه
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
سوال : بموجب دستوالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار تعیین سابقه و دستمزد مشمول بیمه کارگر، به عهده هیات حل اختلاف است و میزان نرخ بیمه بابت دوران اشتغال بعهده ی سازمان تامین اجتماعی است ولی ...
۲۹ دی
نحوه محاسبه جریمه بیمه
Category: حق بیمه, قانون تامین اجتماعی
سوال : یکی از پرسنل ما از سال ۹۲ با ما کار می کند ولی ۹ ماه اول کارکرد در سال ۹۲ از طرف ما برایش بیمه رد نشده و در حال حاضر تقاضای بیمه آن ایام را دارد. چقدر جریمه به ما میخورد؟ ...
۱۸ دی
بیمه مدیرعامل ، و علل جرایم تامین اجتماعی
Category: سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اج...
مدير عامل يك شركت سالها بيمه اش را از رديف پيمان رد ميكرده به عنوان مدير پروژه ،و بر اساس بخشنامه اي كه وجود دارد ,بيمه رد كردن اعضاء هيئت مديره از رديف پيمان منعي ندارد ,اما ماه پ...