جدیدترین رای دیوان عدالت اداری

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۲ دی
آیا کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی مشمول قانون کار هستند؟
Category: دیوان عدالت اداری, قانون کار, مراجع ...
کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی مشمول قانون کار هستند