تنزل گروه شغلی

۱۴ اسفند
تنزل شغلی چیست؟
Category: طبقه بندی مشاغل
سوال: تنزل گروه شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل چگونه هست؟
۲۶ دی
گروه های طبقه بندی مشاغل و حداقل حقوق
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, طبقه بندی ...
در واحدهای ستادی مثلا واحد حسابداری پایین ترین گروه گروه ۶ می باشد اگر یک نیرو استخدام بشه که به محض فارغ التحصیل شدن از دانشگاه جذب شده و اصلا تجربه ای نداره و مهارتهای مورد نیاز ...
۲۱ دی
تنزل گروه شغلی
Category: انضباطی
آیا کمیته انضباطی میتواند رای به تنزل گروه کارگر بدهد؟
۲۰ دی
تغییر شغل کارگر
Category: تغییر شرایط کار, طبقه بندی مشاغل
مدیریت شرکت ما قصد به جابجایی اینجانب به واحد خدمات ( نظافتی) گرفته . آیا این کار قانونی است؟