تمدید قرارداد

۳۱ اردیبهشت
قرارداد کار
چگونه یک قرارداد کار تنظیم کنیم؟ | اصول تنظیم قرارداد کار و سند پشتیبان
Category: دوره آموزشی, قرارداد کار, قرارداد ها...
نحوه تنظیم قرارداد کار و چگونگی مطالبه خسارت ترک کار از کارکنان
۰۳ اسفند
قرارداد دائمی ، چگونه؟
Category: قرارداد کار, قرارداد ها
قرارداد كارگران در چه صورت دائمي تلقی مي شود؟
۰۹ بهمن
عدم تمدید قرارداد در شرکت خصولتی
Category: قرارداد کار, قرارداد ها
امکان داره یکطرفه شرکت قرارداد رو در آخر مدت اتمام شده فرض کنه و تمدید نکنه ؟ پست های ما جزء مشاغل دائمی کارگاه محسوب میشه و قرارداد آخر اسفند تمام میشه . روال بر این بوده که قر...
۱۵ دی
تعداد دفعات قرارداد مدت موقت
Category: قانون کار, قرارداد ها
آیا امکانش هست یک شرکت دو تا قرارداد سه ماهه آزمایشی داشته باشه؟