تعطیل کاری

۰۳ تیر
اضافه کار
Category: تعطیلات
نحوه محاسبه کار در روز تعطیل رسمی
۱۶ دی
تعطیلات رسمی با اعلام هیات دولت
Category: تعطیلات, قانون کار
با توجه به تعطیلی رسمی ۱۶ دی ۹۸ اگر کارمندی سر کار حاضر بشه براش تعطیل کاری محاسبه خواهد شد؟
۲۰ آبان
عواقب عدم رعایت تعطیلی روز جمعه برای کارفرمایان
Category: سازمان تامین اجتماعی, قانون تامین اج...
نکته بسیار حیاتی برای کارفرمایانی که ناچارند روزهای جمعه نیز فعالیت داشته باشند: عواقب احتمالی عدم رعایت تعطیل روز جمعه برای کارفرمایان آرمین خوشوقتی به استناد ماده ۶۲ قانون کار، ر...
۱۴ آبان
نوبت کار1
نوبت کاری ، جمعه کاری ،مرخصی استعلاجی ، مشاغل سخت و زیان آور
Category: قانون تامین اجتماعی, قانون کار, مشاغ...
پاسخ به چند سوال در خصوص نوبت کاری ، جمعه کاری ، سنوات ، مرخصی استعلاجی از استاد محمدی