تعطیلی کارگاه

۰۵ دی
تاثیر تعلیق در محاسبه عیدی و سنوات
Category: تعلیق
تاثیر تعطیلات اجباری کرونا، بروی عیدی و سنوات
۰۵ شهریور
تعطیلی و انتقال کارگاه
Category: قرارداد کار, مراجع حل اختلاف وزارت ک...
انتقال کارگاه از یک شهر به شهر دیگر
۰۷ اردیبهشت
تعطیلی کارگاه در مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, مشاغل سخت و زیان آور
اگر شرکت ما اعلام ورشکستگی کنه و منحل بشه تلکیف سابقه کار سخت و زیان آور ما چی میشه ؟