تصفیه حساب

۲۷ خرداد
جعلی بودن اسناد تصفیه حساب کارگر
Category: آیین دادرسی کار, مراجع حل اختلاف وزا...
نکته بسیار مهم در خصوص اسناد تصفیه حساب ( تسویه حساب)
۰۲ دی
رای دیوان عدالت اداری : سنوات ها علی الحساب می شوند
Category: دیوان عدالت اداری, سنوات, قانون کار
بر این اساس در قرارداد های مدت موقت نیز ( مانند قرارداد های دائم ) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و میبایستی در زمان قطع همکاری با کارگر ، براسا...
۲۲ آذر
قرارداد کار یک عقد معوض است
Category: قانون کار, قرارداد کار
۲۱ آبان
تاثیر تصفیه حساب محضری در شکایات کارگران
Category: قانون کار
⚫سوال : بنده سابقه ۷ سال کار در شرکتمان را دارم اما به دلیل بعضی از مسائل، امسال منرا مجبور به امضاء اقرار نامه در دفترخانه کرده اند در حالی که این ۷ سال نه بیمه داشتم و نه طبق قان...