تخلفات اداری کارکنان دولت

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۸ آذر
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
Category: آیین دادرسی کار
آیا وزارت کار می تواند از قبول نمودن وکلای کارگر و کارفرما خودداری کند؟