بیمه مسئولیت

۱۹ شهریور
مسئولیت کارفرما در قبال فوت کارگر
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار
مسئولیت کارفرما در قبال کارگر
۱۶ خرداد
بیمه مسئولیت کارفرمایان
Category: بیمه مسئولیت
در چه مواردی کارفرمایان نمیتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند؟
۲۰ دی
وقوع حادثه در روز اول کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, قانون تا...
در یک حادثه، یک کارگر روزمزد در محل کار در ساختمانی حین انجام کار از ارتفاع سقوط فوت می کند ، این کارگر بیمه نبوده است از آنجا که فوت وی در اثر حادثه ناشی از کار بوده است آیا امکان...
۱۹ دی
حادثه و بیماری ناشی از کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار
اگر کارگر از عوارض کار , و بیماری ناشی از کار مطلع باشد, مسئولیت کیفری متوجه کارفرما نیست .
۰۳ دی
شرایط بیمه مسئولیت کارفرما تغییر کرد
Category: بیمه مسئولیت
در صورتی که بیمه­ گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه­ گر عمداً از اظهار مطالبی که در ارزیابی خطر موثر است، خودداری نموده یا بر خلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه­ نامه باطل خواهد بود ولو این...