بازگشت به کار

۲۷ دی
بازگشت به کار بعد از زایمان
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : بنده از مرخصی زایمان برگشته ام ولی سر پست قبلی نیستم. آیا قانونی وجود دارد که هر کس بعد از مرخصی باید سر پست قبلی باشد؟
۰۷ آذر
نحوه بازگشت به کار کارکنان مشمول قانون کار
Category: دیوان عدالت اداری, مراجع حل اختلاف و...
دادنامه شماره ۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازگشت به کار کارگران در مراجع حل اختلاف کار