بازنشستگی اجباری

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۵ مرداد
سن بازنشستگی
Category: بازنشستگی
سن بازنشستگی ، و بیمه پردازی
۳۰ تیر
بازنشستگی اجباری خانم ها
Category: بازنشستگی
آیا می توان خانمی که به ۷۰ سالگی رسیده را بازنشسته کرد؟
۱۲ اردیبهشت
بازنشستگی اجباری مشاغل سخت و زیان آور
Category: بازنشستگی, قانون تامین اجتماعی, مشاغ...
آیا کارفرما می تواند بعد از پایان 20 سال سابقه کارگر، بدون درخواست و موافقت کارگر از ورود ایشان جلوگیری کند !؟