افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۷ خرداد
اقلام مصرفی خانوار مشمول کسر حق بیمه است؟
Category: قانون تامین اجتماعی
آیا کسر کردن حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کارگری ) وفق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی , قانونی است؟