اصلاح حق بیمه

۰۴ خرداد
بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی: بررسی سابقه بیمه
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی
بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به ادعای سابقه بیمه اشخاص شاغل در کارگاه ها
۲۳ اسفند
تجمیع بخشنامه‌های ۱۴ سازمان تامین اجتماعی
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
سازمان تامین اجتماعی تجمیع و تنقیح بخشنامه های ۱۴ را منتشر کرد
۰۲ خرداد
تعیین میزان دستمزد بیمه شده
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
نحوه محاسبه حق بیمه در دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار
۰۸ اسفند
عوامل مشمول کسر بیمه
Category: حق بیمه, قانون تامین اجتماعی
سوال : آیا اگر کارفرمایی ( مثلا شهرداری ) چندین سال است از مزایای اضافه کاری و تعطیلات پرسنل کارگران حق بیمه را کسر مینماید و همگی در آستانه بازنشستگی قرارداریم می تواند پرداخت حق ...
۲۷ بهمن
محاسبه حق بیمه معوقه
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
سوال : بموجب دستوالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار تعیین سابقه و دستمزد مشمول بیمه کارگر، به عهده هیات حل اختلاف است و میزان نرخ بیمه بابت دوران اشتغال بعهده ی سازمان تامین اجتماعی است ولی ...
۰۶ دی
تکلیف سازمان تامین اجتماعی
Category: قانون تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی مکلف است چنانچه بین دستمزد اظهار شده از سوی کارفرما, با دستمزد واقعی کارگر , اختلافی از سوی مراجع حل اختلاف احراز شده باشد ,مابه التفاوت را دریافت نماید.
۰۵ آذر
ابطال بند1 فصل ششم دستورالعمل شماره 539/5000- 21/6/1388 سازمان تامین اجتماعی.
Category: قانون تامین اجتماعی
درصورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف، سازمان تامین اجتماعی حق بررسی مجدد موضوع را ندارد
۱۷ آبان
اصلاح سوابق بیمه ، و اضافه کاری
Category: قانون کار
‍ ⚫سوال : من به صورت اقماری ( 20 روز کار و 10 روز مرخصی ) کار میکنم. ساعت کاری ام هم 12 ساعت هست. در همین شرکت پرسنل قدیمی 16 روز کار و 14 روز مرخصی هستند (با حقوق مزایای برابر با ...
۱۶ آبان
IMG_20191107_154718_531
بیمه بیکاری
Category: بیمه بیکاری, قانون تامین اجتماعی
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص واریز حق بیمه از سوی کارفرمایان پس از تاریخ بیکاری متقاضیان دریافت بیمه بیکاری