قانون کار برای کارفرمایان

توسعه منابع انسانی سرآمد > قانون کار برای کارفرمایان

دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان

سوال : محل کار من در دفتر مرکزی شرکت (در تهران) است و ساعت کارم از 8 صبح تا 17 است (44 ساعت در هفته ,و پنجشنبه ها تعطیل) . هفته گذشته، ساعت 6 صبح خودرو شرکت منرا از درب منزل سوار کرده و باهم به دماوند ( بیش از 50 کیلومتر ) رفته ایم.
بعد ازظهر نیز ساعت 17 از دماوند حرکت کردیم و ساعت 19 به منزل من رسیدیم.
کارفرما اظهار میدارد بجز یک روز فوق العاده‌ ماموریت , فوق‌العاده اضافه کار آن روز را به من نمیپردازد . باتوجه به اینکه کارفرمای من نظر کانال حل اختلاف را قبول دارد خواهشمندم راهنمایی بفرمائید.

🌕پاسخ از استاد خوشوقتی :
ساعت کار ,ساعتی است که کارگر وقت خود را جهت انجام کار ,در اختیار کارفرما قرار میدهد.
این حکم درخصوص کار در ماموریت نیز صدق میکند. لذا تنها درصورتیکه ساعات کار و اضافه کار در ماموریت مورد وثوق و تأیید کارفرما باشد , مشمول اضافه کار در ماموریت میشود .