Researches

15 مه
توسعه منابع انسانی سرآمد
آموزش های مهارت محور
Category:
روش های مختلف گزینش همواره تلاشی است برای ارزیابی توانایی های متقاضی شغل. اگرچه هدف فرایند گزینش جذب بهترین ها است اما از انجا که کارکنان جدید معمولا قادر به اجرای شغل به طور کا...
08 مه
Site Slide bar 10
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی تماس
Category:
موسسه کاریابی تماس با دریافت اطلاعات یا همان رزومه شما با توجه به مهارتهایی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال...
08 مه
آرمین خوشوقتی 
نحوه طراحی قرارداد کار
دوره آموزشی نحوه طراحی قراردادهای کار
Category:
تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .در ت...
08 مه
شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد
اصول و فنون مصاحبه با رویکرد مصاحبه شایسته محور
Category:
پیتر دراکر در کتاب "ماجراهای یک مشاهده گر" در جایی که از خاطرات خود در مقام مشاور مدیر عامل جنرال موتورز سخن میگوید، تعریف میکند که یک روز مدیرعامل جنرال موتورز چند ساعت وقت خود...