Investment

08 مه
Work constracts ordibehesht
دوره آموزشی نحوه طراحی قراردادهای کار
Category:
تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .در ت...
08 مه
Tamin Ejtemaee 1 - ordibehesht
دوره آموزشی قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان
Category:
یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نهادهایی که کارفرمایان از بدو شروع به کار خود با آن در ارتباط و تماس خواهند بود و باید باشند سازمان تامین اجتماعی است. 📍 این ارتباط از ابتدای راه...