Business

۲۵ اردیبهشت
آیین دادرسی کار و نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف (اختلافات کارگری و کارفرمایی)
یکی از اساسی ترین دغدغه های کارآفرینان ، و مدیران ما در حوزه صنعت و تجارت ، چگونگی تنظیم روابط سازمان با کارکنان است که به اختصار به آن "روابط کار " گفته میشود . امروز در کشور...
۱۸ اردیبهشت
آرمین خوشوقتی 
نحوه طراحی قرارداد کار
دوره آموزشی نحوه طراحی قراردادهای کار
تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .در ت...
۱۸ اردیبهشت
Tamin Ejtemaee 1 - ordibehesht
دوره آموزشی قوانین تامین اجتماعی برای کارفرمایان
یکی از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نهادهایی که کارفرمایان از بدو شروع به کار خود با آن در ارتباط و تماس خواهند بود و باید باشند سازمان تامین اجتماعی است. 📍 این ارتباط از ابتدای راه...
۱۸ اردیبهشت
مصاحبه استخدامی شایسته محور
اصول و فنون مصاحبه با رویکرد مصاحبه شایسته محور
پیتر دراکر در کتاب "ماجراهای یک مشاهده گر" در جایی که از خاطرات خود در مقام مشاور مدیر عامل جنرال موتورز سخن میگوید، تعریف میکند که یک روز مدیرعامل جنرال موتورز چند ساعت وقت خود...