مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس مدل TTM

مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس مدل TTM

299,750 تومان

100 در انبار

– فرآیند مدیریت عملکرد

– کارگاه استخراج شاخص ها ، طراحی و اجرای سیستم مدیریت عملکرد ( تکنیک های استخراج شاخص های قابل اندازه گیری ، شفاف ، و در راستای اهداف و فرآیندهای سازمان )

– الزامات چرخه مدیریت عملکرد (برنامه ریزی،پایش،ارزیابی،بازخورد ، بهبود)

– پیش نیازهای مدیریت عملکرد در مدل TTM

– ارتباط مدیریت عملکرد با سایر زیرسیستم های منابع انسانی ، و چگونگی بهبود و توسعه

– نحوه محاسبه پاداش ها و نحوه استفاده از معافیت های قانونی در پرداخت پاداش ها

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر

روز برگزاری

پنجشنبه, چهارشنبه

تاریخ برگزاری

26 و 27 آذر 1399

ساعت کلاس

19:00 الی 22:00

مدرس

آرمین خوشوقتی