رویکرد ها و سبک های نوین رهبری

رویکرد ها و سبک های نوین رهبری

366,240 تومان

زمان برگزاری: چهارشنبه  24 آذر ماه 1400

از ساعت 18:00 الی 22:00

مدرس دوره : آقای دکتر عبدالرضا حافظی

پیتر دراکر، معمار مدیریت قرن حاضر ، میگوید :
دنیای پیش روی ما با آنچه پیش از این تجربه کرده ایم بسیار متفاوت است . سرعت ، عمق و پیچیدگی تغییر و تحولات به «
گونه ای است که شرکت ها با تصمیم گیری های دشواری برای ادامه حیات خود روبرو هستند . اما واقعیت مهم این است که ما
دیگر نمی توانیم با روش های مدیریت دیروز ، بقاء خود را در دنیای فردا تضمین نماییم . مدیران شرکت ها نیازمند تغییر اساسی
» . در باور ها و نگرش های خود نسبت به ساز و کارهای مدیریت هستند.

در عین حال طی سال های اخیر ، بیشتر بنگاه های اقتصادی به نقش استراتژیک منابع انسانی در توسعه سازمانی و ایجاد
ارزش افزوده پی برده اند و سرمایه گذاری های زیادی نیز در این زمینه انجام داده اند . اکنون در پایین ترازنامه برخی از شرکتها عبارت مهمی نیز درج می شود که :

منابع انسانی مناسب ما مهم ترین و ارزشمندترین دارایی ما هستند!

 

سرفصل های دوره :

1- تعاریف رهبری

2- نطریه های رهبری

3- شایستگی های رهبران

4- مدل های رهبری

5- سبک های رهبری