پایه سنوات، مزد سنوات ،

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > پایه سنوات، مزد سنوات ،
۰۸ دی
نحوه وصول پایه سنوات گذشته
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, قانون کا...
برای اعاده حقوق پایمال شده و پرداخت نشده ام باید چه مراحلی رو به چه صورت طی کنم ؟
۲۹ آذر
نحوه محاسبه پایه سنوات سال های
Category: پایه سنوات، مزد سنوات ،, حقوق و م...
فردی از سال ۹۴ الی پایان ۹۵ در شرکتی با قرارداد کار مدت معین اشتغال بکار داشته در پایان سال ۹۵ با کارفرما قطع رابطه کاری نموده و با دریافت سنوات پایان کار تسویه حساب میشود . س...
  • 1
  • 2