وزارت کار

13 مارس
بخشنامه مزد و مزایا سال ۱۴۰۱
Category: جبران خدمت, حقوق و مزایا, وزارت کار
حداقل مزد و مزایا 1401 حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ اعلام شد.ص۱
26 آگوست
اداره کار تهران
Category: آیین دادرسی کار, قانون کار, مراجع حل...
آدرس و کروکی ادارات کار تهران
08 مه
آدرس ادارات کار استان تهران
Category: وزارت کار
آدرس ادارات کار استان تهران
29 ژانویه
کدام سازمان با بقیه قهره؟
Category: دیوان عدالت اداری, قانون کار, وزارت ...
درخصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر علی الحساب شدن سنوات ها