مرخصی بیماری و زایمان

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مرخصی بیماری و زایمان
۰۲ تیر
مرخصی زایمان
Category: مرخصی بیماری و زایمان
همه چیز درباره مرخصی زایمان
۲۲ خرداد
شرط پرداخت غرامت بارداری
Category: مرخصی بیماری و زایمان
کمک هزینه بارداری
۰۶ فروردین
تعطیلات در مرخصی استعلاجی
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : آیا در مرخصی استعلاجی روزهایی که تعطیل رسمی هست و بین مرخصی هست جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود ؟
۱۵ بهمن
سابقه بیمه جهت استفاده از مرخصی بارداری
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : حداقل مدت زمانی که خانم ها باید سابقه بیمه داشته باشند تا بتواند از مرخصی زایمان استفاده کنند چقدر است؟
۲۷ دی
بازگشت به کار بعد از زایمان
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : بنده از مرخصی زایمان برگشته ام ولی سر پست قبلی نیستم. آیا قانونی وجود دارد که هر کس بعد از مرخصی باید سر پست قبلی باشد؟
۱۳ دی
مرخصی زایمان درصورت فوت نوزاد
Category: قانون تامین اجتماعی, مرخصی بیماری...
اگر خانمی در زمان مرخصی زايمان باشد و فرزند ايشان يك ماه بعد از تولد فوت كند آيا مشمول مرخصی زايمان بصورت كامل می شود ؟
۰۳ دی
شرایط دریافت غرامت مرخصی زایمان
Category: مرخصی بیماری و زایمان
چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟
۰۲ دی
پرداخت حق بیمه از چند کارگاه
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری, قانون تام...
آیا اگر بیمه از دو جا برای کارگر رد بشود مثلا در یک جا ۳۰ روز و در جای دیگر ۶ روز، آیا مشکلی برای کارگر در آینده ایجاد میشود؟ اساسا در آینده برای بازنشستگی اگر از چندین کارگاه...