مرخصی بیماری و زایمان

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > مرخصی بیماری و زایمان
05 سپتامبر
بیماری مادر در طول بارداری
Category: مرخصی بیماری و زایمان
بیماری مادر در طول دوران مرخصی زایمان
09 آگوست
همه چیز درباره مرخصی بیماری و استعلاجی
Category: مرخصی بیماری و زایمان
همه چیز درباره مرخصی بیماری
19 جولای
پرداخت حقوق کارکنان در ایام قرنطینه
Category: مرخصی بیماری و زایمان
پرداخت حقوق در قرنطینه خانگی به عهده کیست؟
17 جولای
مرخصی بارداری ۹ ماهه
Category: مرخصی بیماری و زایمان
مرخصی زایمان : ۹ ماهه یه ۶ ماهه
22 ژوئن
مرخصی زایمان
Category: مرخصی بیماری و زایمان
همه چیز درباره مرخصی زایمان
11 ژوئن
شرط پرداخت غرامت بارداری
Category: مرخصی بیماری و زایمان
کمک هزینه بارداری
25 مارس
تعطیلات در مرخصی استعلاجی
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : آیا در مرخصی استعلاجی روزهایی که تعطیل رسمی هست و بین مرخصی هست جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود ؟
04 فوریه
سابقه بیمه جهت استفاده از مرخصی بارداری
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : حداقل مدت زمانی که خانم ها باید سابقه بیمه داشته باشند تا بتواند از مرخصی زایمان استفاده کنند چقدر است؟
17 ژانویه
بازگشت به کار بعد از زایمان
Category: مرخصی بیماری و زایمان
سوال : بنده از مرخصی زایمان برگشته ام ولی سر پست قبلی نیستم. آیا قانونی وجود دارد که هر کس بعد از مرخصی باید سر پست قبلی باشد؟
03 ژانویه
مرخصی زایمان درصورت فوت نوزاد
Category: قانون تامین اجتماعی, مرخصی بیماری و ...
اگر خانمی در زمان مرخصی زايمان باشد و فرزند ايشان يك ماه بعد از تولد فوت كند آيا مشمول مرخصی زايمان بصورت كامل می شود ؟
  • 1
  • 2