دسته‌بندی نشده

۰۸ مرداد
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM | ارزشیابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل| طراحی شغل
Category: دسته‌بندی نشده
مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل TTM (ارزشیابی، طبقه بندی و طراحی مشاغل ) هدف اصلی مدیریت منابع انسانی این است که با استفاده از منابع انسانی موجود در سازمان سعی شود که بیشترین اث...
۳۰ تیر
بیمه بیکاری در پروژه ها
Category: دسته‌بندی نشده
چرا بیمه بیکاری در پروژه ها تعلق نمی گیرد ؟
۳۰ خرداد
اعطای رتبه در نظام طبقه بندی مشاغل
Category: دسته‌بندی نشده, طبقه بندی مشاغل
نحوه اعطای رتبه در طرح طبقه بندی مشاغل
۰۱ خرداد
توسعه منابع انسانی سرآمد
توسعه منابع انسانی
Category: دسته‌بندی نشده
زمان مطالعه: 3 دقیقه ترجمه شیما جعفرزاده توسعه منابع انسانی  (Human Resource Development (HRD مجموعه ای از فعالیتهای سازمان یافته است که در یک مدت زمان خاص انجام می شود و به منظ...
۱۶ اردیبهشت
دوره قانون کار
Category: دسته‌بندی نشده
یکی از ارکان اصلی در مدیریت، نیروی انسانی است و هر مدیر، کارفرما ،شرکت یا سازمانی ناگزیر است با بکارگیری نیروی انسانی، اهداف سازمانی خود را محقق کند. بکارگیری و تعامل با نیروی ا...
۲۱ فروردین
https___blogs-images.forbes.com_rebeccaskilbeck_files_2019_02_Maintianing-Motivation-in-employees-Blog-Graphic-1200x861
نظام پیشنهادات
Category: دسته‌بندی نشده
نظام پیشنهادها چیست؟ امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادهای سازمانی است ...
۱۸ فروردین
pr6-driven-6-domains
مهارت انعطاف پذیری چیست ؟ افراد انعطاف پذیر چه ویژگی هایی دارند ؟
Category: دسته‌بندی نشده
چرا برخی افراد در برخورد با عوامل استرس زا انعطاف پذیری خاصی دارند، خود را نمی بازند ، بی قرار نمی شوند، و داستان های ذهنی درست نمیکنند ، ولی بعضی دیگر برای مقابله با چنین عوامل...
۰۲ فروردین
playlist_perfection_not_point_FB
10 ویژگی یک مدیر کمال گرا
Category: دسته‌بندی نشده
کمال‌گرایی و تلاش برای رسیدن به ایده‌آل‌ها و خود را در سطح استاندارهای بسیار بالا نگه داشتن، ویژگی خوبی است و به نظر می‌رسد که بهترین راه برای رسیدن به هدف است، اما همیشه اینطور...
۱۱ اسفند
تعدیل نیرو
تعدیل نیرو با احترام – بخش اول
Category: دسته‌بندی نشده
هیچ کس از این کار خوشش نمی آید، با این حال چنین اتفاقی می افتد. در شرکت شما تعدیل نیرو ضروری شده و شما به عنوان مدیر منتخب، باید آن را با کمترین اثرات جانبی ممکن عملی نمایید. ام...
۰۹ اسفند
AdobeStock_127549435-940x624
کنترل موثر زمان در یک روز کاری
Category: دسته‌بندی نشده
وقفه های روزانه ای که در کار رخ می دهند یکی از موانع مهم و اصلی در کنترل موثر زمان و موفقیت می باشند. اگر روز کاری گذشته خود را بیاد بیاورید و چند دقیقه ای را برای فکر کردن به و...
  • 1
  • 2