تسهیلات کارفرمایان

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > تسهیلات کارفرمایان
۱۵ آبان
کارفرمایانی که معلولان را استخدام کنند ، کمک هزینه دریافت خواهند کرد
Category: تسهیلات کارفرمایان, قانون کار
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون حمایت از حقوق معلولان، به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به‌کارگیری کنند، در طول دوران اشتغا...
۱۵ آبان
کارفرمایانی که معلولان را به کار بگیرند از پرداخت حق بیمه معاف شدند
Category: تسهیلات کارفرمایان, قانون کار
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بخش غیردولتی و بیمه سهم خویش‌فرمایی افراد دارای معلولیت (تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ...