اتباع خارجی

۰۱ آذر
دستورالعمل صدور ویزا اشتغال برای اتباع خارجی
Category: اتباع خارجی, قانون کار
اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پ...